Copyright: Fotograf Pia Larsson  Nygatan 7.  233 31 Svedala,  tel: 0708 90 26 14  mail: pia@fotografpialarsson.se

CV och Företagsfoto

En bild säger mer än tusen ord sägs det och kanske är det så att en bild även säljer mer än tusen ord.

Bra professionella bilder på medarbetarna i grupp eller personliga porträtt på var och en skapar förtroende för både företaget och individen.

Idag har behovet av bra bilder på de personer som arbetar på ett företag ökat inte minst beroende på internets allt viktigare roll i marknadsföring och kommunikation.

Eftersom din hemsida ofta är en kunds första kontakt med ditt företag så är viktigt att bilderna speglar dig och ditt företag på ett sätt som ger förtroende.

Som sagt: ”man har bara en chans att göra ett första intryck” .